Ruch body positive a zdrowie psychiczne

Ruch body positive a zdrowie psychiczne

Body positive, czyli ciałopozytywność, to zyskujący ostatnimi czasy popularność ruch społeczny. Założeniem ruchu jest promowanie akceptacji różnorodności cielesnej, równocześnie przekonując, że każde ciało jest piękne. Zamysł ruchu body positive polega na zapewnieniu drugiej osobie pełnego komfortu, niezależnie od jej rozmiarów, kształtów, koloru skóry czy wieku.
Skupia się także na odrzuceniu szeroko pojętych standardów piękna, które są rozpowszechniane przez media i społeczeństwo. Chodzi o to, aby każda osoba czuła się dobrze we własnym ciele i nie była narażona na dyskryminację czy upokorzenie z powodu swojego wyglądu. Wspiera osoby, które borykają się z niską samooceną i zaburzeniami odżywiania. Tworzy także przestrzeń do dyskusji i działań mających na celu zmianę negatywnego wizerunku ciała w społeczeństwie.

Podstawowe cele

Najważniejszym założeniem jest poprawa samoakceptacji i tym samym zmniejszenie negatywnego spojrzenia na swoje ciało. Ruch body positive odrzuca przyjęte przez media i społeczeństwo kanony piękna głosząc wręcz, że „każdy jest piękny na swój sposób”. Wśród pozostałych celów możemy wyróżnić:

Test reklama
  • Zredukowanie presji społecznej związanej z aparycją.
  • Poprawienie samopoczucia osób, które doświadczają dyskomfortu związanego z ich ciałem.
  • Wspieranie osób, które czują się wykluczone z powodu swojego wyglądu, w tym osób otyłych, osób niepełnosprawnych czy osób transpłciowych.
  • Podkreślanie znaczenia zdrowia psychicznego w odniesieniu do ciała i pozytywnych relacji z nim.
  • Promowanie równości i szacunku dla wszystkich ciał bez względu na ich wygląd, kształt, rozmiar, płeć czy wiek.

Korzyści dla zdrowia psychicznego

Ruch body positive może przynosić wiele korzyści, zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i ogólnej jakości życia. W ramach ruchu promuje się akceptację i szacunek dla swojego ciała, co może poprawić poczucie własnej wartości i samoakceptację. Ruch ten skupia się na zdrowiu, a nie na wadze czy kształtach, co może pomóc uniknąć zaburzeń odżywiania i poprawić samoocenę. Promowanie wartości wewnętrznych, a nie na wyglądzie zewnętrznym, pomaga uniknąć porównywania się z innymi i poprawić samoakceptację. Co więcej, wsparcie społeczności, które oferuje ruch body positive, może poprawić poczucie przynależności i jakość życia. Te korzyści mogą wpłynąć na poprawę ogólnego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Jeśli borykasz się z problemami dotyczącymi akceptacji samego siebie, nie czekaj! Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Body positive a kult ciała

Ruch body positive i kult ciała to dwa znacznie różniące się od siebie podejścia do sposobu myślenia o ciele. Body positive, jak sama nazwa wskazuje, odnosi się do koncepcji, w której ludzie są zachęcani do akceptacji i szacunku dla swojego ciała. Bez względu na kształt, rozmiar, wiek, płeć czy inną cechę. Celem body positive jest budowanie pozytywnego stosunku do ciała i zwiększenie samoakceptacji, poprzez promowanie zrozumienia, że każdy jest piękny i wartościowy bez względu na wygląd.

Kult ciała to natomiast obsesja na punkcie aparycji i jej idealizowanie. Ludzie poddają się restrykcyjnym, nierzadko wyniszczającym dietom, ćwiczą z nadmiarem, stosują wątpliwej jakości suplementy, aby osiągnąć ideał piękna. Zamiast skupiać się na zdrowiu i samopoczuciu, skupiają się na tym, jak wyglądają i jak ich ciało jest postrzegane przez innych.

Krytyka i wątpliwości

Chociaż ruch body positive wydaje się mieć wiele pozytywnych aspektów, krytycy sugerują, że może on również prowadzić do wielu negatywnych skutków. Niektórzy uważają, że skupianie się na pozytywnym myśleniu o ciele i akceptacji może prowadzić do ignorowania ważnych kwestii zdrowotnych. W skrajnych przypadkach, osoby, które wpadły w pułapki samoakceptacji, mogą prowadzić do podjęcia niewłaściwych działań. W szczególności negowanie potrzeby utrzymania zdrowego stylu życia, jak i nawet pomijanie ważnych leczeń związanych z chorobami.

Z drugiej strony, krytycy sugerują, że ruch body positive może również prowadzić do negatywnych skutków w stosunku do innych ludzi. Na przykład, osoby zbyt zaangażowane w promocję ciałopozytywności, mogą czuć się uprawnione do narzucania innym swojego punktu widzenia. Źle rozumiejąc założenia ruchu body positive mogą wręcz krytykować wygląd innych ludzi. Może to prowadzić do stygmatyzacji i izolacji osób, które nie pasują do tych standardów. Dlatego mimo wielu zalet ruchu, ważne jest, aby podejść do niego z lekkim dystansem. Należy znaleźć złoty środek między potrzebą akceptacji samego siebie i zdrowym stylem życia.

Jak zrównoważyć zdrowy styl życia z byciem body positive?

Ruch body positive promuje akceptację różnorodności ciał ludzkich, jednak zdrowy styl życia jest kluczowy dla dobrego samopoczucia i zdrowia. Należy unikać skrajności, takich jak restrykcyjne diety czy nadmierna aktywność fizyczna. Istotnym jest wprowadzanie zdrowych nawyków do swojego stylu życia. Regularne jedzenie pełnowartościowych posiłków i odpowiednia ilość wysiłku fizycznego jest bardzo ważne. Podstawą sukcesu jest słuchanie swojego ciała i zwracanie uwagi na jego potrzeby. Dążenie do akceptacji swojego ciała nie oznacza ignorowania jego potrzeb! Ważne jest dbanie o siebie w sposób, który najlepiej odpowiada naszym indywidualnym zachciankom. Zrównoważenie ruchu body positive ze zdrowym stylem życia polegać więc może na akceptacji swojego ciała z jednoczesnym dbaniem o jego zdrowie i dobre samopoczucie.