Gry komputerowe a relacje międzyludzkie

Gry komputerowe a relacje międzyludzkie

Gry komputerowe i wideo są powszechną formą rozrywki, choć często nasuwają się pytania dotyczące ich wpływu na życie codzienne. Czy wiesz, jak duży impakt na relacje mogą mieć gry komputerowe? Jak wiele mają wspólnego? Sceptycy uważają, że granie w gry prowadzi do izolacji społecznej. Inni natomiast twierdzą, że gry mogą mieć pozytywny wpływ na relacje społeczne, na przykład poprzez wspólne granie z przyjaciółmi. Zasadniczo, wpływ gier komputerowych na relacje międzyludzkie zależy od wielu czynników. Wśród nich możemy wyróżnić: rodzaj gry, czas spędzony na jej graniu, indywidualne preferencje oraz cechy osobowości graczy.

Emocje w grach komputerowych

Gry komputerowe mają potencjał, aby wywołać różne emocje u graczy mogące mieć wpływ na ich relacje międzyludzkie. Wywołują radość i zadowolenie z osiągnięcia pewnych celów lub zdobycia nagród. Czasami jednak mogą doprowadzić do frustracji czy złości, które przeważnie wynikają z odniesionej porażki. Prócz tak skrajnych, granie w gry komputerowe może wzbudzać także inne emocje – w zależności od gatunku. Dla przykładu – strach, niepokój czy lęk to domena gier horrorowych.

Test reklama

Stres a gry komputerowe

Graniu w gry komputerowe może nierzadko towarzyszyć stres. Najczęściej problem dotyczy gier wymagających wysokiego poziomu umiejętności, takich jak gry sportowe czy strzelanki. Może on często wynikać z presji czasu czy konieczności wykonywania wielu zadań jednocześnie. Niekiedy może być też efektem konieczności podejmowania szybkich decyzji lub nawet z interakcji z innymi graczami. Gry komputerowe i towarzyszący mu stres mogą znacznie wpłynąć na relacje międzyludzkie.

Z drugiej strony, umiarkowany poziom stresu może działać motywująco i pomóc w osiąganiu celów w grze. Wysoki poziom stresu może jednak negatywnie wpłynąć na zdrowie psychiczne i fizyczne. Ważne jest więc zachowanie umiaru i odpoczynku po intensywnych sesjach grania. W przypadku odczuwania silnego stresu podczas gry warto zastanowić się nad zmniejszeniem poziomu trudności lub odpoczęciem od gry. W niektórych przypadkach wskazana będzie konsultacja ze specjalistą.

Izolacja społeczna

Granie w gry komputerowe może niekiedy prowadzić do izolacji społecznej i wynikające z tego gorsze relacje ze znajomymi. Gracze często spędzają czas wśród swoich czterech ścian i angażują się w interakcje z wirtualnymi postaciami, zamiast z ludźmi w rzeczywistości. Ponadto zdarza się, że gracze zapominają o czasie i znacznie ograniczają kontakty z rodziną i przyjaciółmi.

Długie godziny spędzone przed ekranem mogą również prowadzić do problemów zdrowotnych. Objawiać się to może bólami głowy, problemami z oczami czy kręgosłupem. Oprócz tego nadwagą, co może dodatkowo wpłynąć na izolację społeczną i obniżenie samooceny.

Jednakże izolacja społeczna wynikająca z grania w gry komputerowe nie dotyczy wszystkich graczy, najważniejsze jest zachować równowagę między graniem a utrzymywaniem relacji międzyludzkich. Z drugiej strony, granie w gry komputerowe może prowadzić do nawiązywania nowych znajomości i rozwijania umiejętności społecznych.

Kooperacja czy rywalizacja

Gry komputerowe kooperacyjne, polegające na wspólnym działaniu, mogą mieć pozytywny wpływ na relacje międzyludzkie. Podczas gry kooperacyjnej gracze muszą współpracować i dzielić się wiedzą oraz umiejętnościami. Może to prowadzić do budowania więzi i zaufania między nimi.

Granie w gry kooperacyjne może również pomóc w rozwijaniu umiejętności społecznych. Takich jak umiejętności komunikacyjne, umiejętności rozwiązywania problemów i umiejętności przywództwa. Ponadto, gry kooperacyjne mogą pomóc w rozwijaniu empatii i szacunku dla innych graczy.

Gracze, którzy często grają w gry kooperacyjne, mają tendencję do wykazywania większej gotowości do pomocy innym oraz do wykazywania większej otwartości na współpracę. Ponadto, gry kooperacyjne mogą przyczynić się do zmniejszenia agresywnych zachowań i poprawić umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Rozwijanie umiejętności społecznych dzięki graniu w gry

Gry komputerowe mogą także pomóc w rozwijaniu umiejętności społecznych i relacji między ludźmi. Takich jak współpraca, komunikacja, radzenie sobie z różnego rodzaju kłótniami, budowanie relacji oraz kreatywność. Poprzez interakcje z innymi graczami, gracze uczą się efektywnie komunikować, słuchać innych, rozwiązywać konflikty, nawiązywać przyjaźnie i myśleć kreatywnie. Jednakże, aby w pełni rozwijać swoje umiejętności społeczne, ważne jest także uczestniczenie w interakcjach międzyludzkich w rzeczywistości i nie ograniczać ich jedynie do świata wirtualnego.

Statystyki że świata gier

Jak donosi najnowszy raport „The game industry of Poland (2021)” opublikowany przez PARP, w Polsce branża gier komputerowych osiągnęła rekordowe przychody powyżej 2.5 miliarda złotych. Co więcej, z raportu możemy dowiedzieć się kilku innych, niemniej ciekawych danych:

  • ponad 75% dzieci w wieku między 7 a 15 lat gra w gry komputerowe;
  • prawie połowa dzieci gra w gry komputerowe od 30 minut do 2,5 godziny dziennie.

Z treści powyższego raportu zaskoczyć nas może, że w Polsce, 16 milionów osób gra w gry komputerowe a aż 15% jest od nich uzależniona.