Zaburzenia lękowe
Strona

Lęk nie jest synonimem strachu. Różni się od niego swoją irracjonalnością, jest emocją wynikającą z wyobrażonego zagrożenia. Zaburzenia lękowe często nazywane są nerwicami.