Mobbing w miejscu pracy – jak rozpoznać i przeciwdziałać?

Mobbing w miejscu pracy – jak rozpoznać i przeciwdziałać?

Mobbing w miejscu pracy to problem, który może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników. Jest to forma przemocy psychicznej, która obejmuje systematyczne, długotrwałe nękanie i prześladowanie pracownika przez innych pracowników lub przełożonych. Jak rozpoznać mobbing i jakie kroki można podjąć, aby mu przeciwdziałać? Czytaj dalej!

Jak rozpoznać mobbing?

Rozpoznanie może być trudne, ponieważ jego objawy często są subtelne i nasilają się stopniowo. Istnieje jednak kilka kluczowych sygnałów, które mogą wskazywać na mobbing.

Test reklama

Jednym z pierwszych sygnałów może być izolacja społeczna. Pracownik jest celowo pomijany w rozmowach, spotkaniach czy wydarzeniach towarzyskich, co prowadzi do poczucia odrzucenia i samotności. Inni pracownicy mogą go ignorować, nie reagując na jego obecność, sugestie czy komentarze, co sprawia, że czuje się niewidoczny i bezwartościowy.

Stała krytyka jest kolejnym sygnałem mobbingu. Pracownik jest nieustannie krytykowany, niezależnie od jakości wykonywanej pracy. Krytyka ta nie jest konstruktywna i często skupia się na cechach osobistych, a nie na rzeczywistych wynikach pracy. Poniżanie często odbywa się na forum publicznym, na przykład podczas spotkań zespołu, co ma na celu upokorzenie pracownika przed innymi.

Dezinformacja i sabotaż to następne metody. Pracownik otrzymuje błędne lub niekompletne informacje, co utrudnia mu wykonywanie zadań i prowadzi do częstych pomyłek. Sabotaż polega na celowym działaniu mającym na celu utrudnienie pracy pracownika, np. ukrywaniu ważnych dokumentów.

Przydzielanie niewłaściwych zadań jest inną formą mobbingu. Pracownik otrzymuje zadania znacznie poniżej swoich kompetencji i umiejętności, co prowadzi do frustracji i poczucia marnowania potencjału. Może być również obarczany zadaniami niemożliwymi do wykonania, co prowadzi do ciągłego stresu i obwiniania go za niepowodzenia.

Brak wsparcia i uznania to kolejne ważne sygnały mobbingu. Sukcesy i osiągnięcia pracownika są pomijane lub umniejszane. Prowadzi to do spadku motywacji i poczucia niesprawiedliwości. Pracownik nie otrzymuje wsparcia, kiedy go potrzebuje, a jego problemy i obawy są ignorowane przez przełożonych.

Przełożona krzycząca na pracowników siedzących przy stole - Mobbing w miejscu pracy - jak rozpoznać i przeciwdziałać

Fizyczne objawy mobbingu

Mobbing w miejscu pracy może również objawiać się emocjonalnymi i fizycznymi symptomami. Pracownik może doświadczać zwiększonego stresu, lęku, a czasem nawet objawów depresji z powodu ciągłej presji i nękania. Częste bóle głowy, problemy trawienne, bezsenność czy inne dolegliwości fizyczne mogą być oznaką, że pracownik jest ofiarą mobbingu. Przykłady codziennych sytuacji mogą pomóc lepiej zrozumieć, jak mobbing może wyglądać w praktyce. Pracownik może zauważyć, że koledzy zamykają drzwi przed jego przyjściem na spotkania, dając do zrozumienia, że nie jest mile widziany. Inną sytuacją może być publiczne upominanie pracownika za rzekome błędy, które w rzeczywistości są wynikiem sabotażu lub dezinformacji. Często pracownik zostaje obarczony odpowiedzialnością za błędy innych lub za problemy, na które nie miał wpływu, co prowadzi do nieustannego poczucia winy i bezradności.

Rozpoznanie tych sygnałów może pomóc w identyfikacji mobbingu i podjęciu odpowiednich działań, aby przeciwdziałać jego negatywnym skutkom. Pracownicy powinni być świadomi tych objawów i nie bać się szukać wsparcia, gdy zauważą u siebie lub swoich kolegów symptomy mobbingu.

Mobbing w miejscu pracy – skutki

Mobbing może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych i psychicznych, które mają negatywny wpływ na pracownika oraz na całą organizację. Te skutki mogą być zarówno krótko-, jak i długoterminowe, a ich intensywność może się różnić w zależności od indywidualnych czynników oraz trwania i intensywności nękania. Niektóre z najczęstszych skutków mobbingu to:

 1. Depresja i stany lękowe: Stałe narażenie na nękanie może prowadzić do pogłębienia się objawów depresji i zwiększenia poziomu lęku u ofiary mobbingu. Osoba nękana może odczuwać uczucie bezradności, izolacji społecznej i ciągłego zagrożenia.
 2. Obniżenie poczucia własnej wartości: Systematyczne ataki na osobę nękana mogą także prowadzić do pogorszenia się jej poczucia własnej wartości. Ciągła krytyka, upokorzenia i ignorowanie mogą sprawić, że pracownik zacznie wątpić w siebie i swoje umiejętności, co może prowadzić do utraty motywacji i zaufania do siebie.
 3. Zaburzenia snu i chroniczne zmęczenie: Stały stres związany z mobbingiem może prowadzić do problemów ze snem oraz chronicznego zmęczenia. Osoba nękana może mieć trudności z zasypianiem, często budzić się w nocy lub odczuwać nadmierną senność w ciągu dnia. To może wpływać na jej zdolność do wykonywania codziennych obowiązków.
 4. Problemy somatyczne: Mobbing może również prowadzić do wystąpienia różnych problemów, takich jak bóle głowy, problemy z trawieniem, bóle mięśni i stawów czy nadciśnienie tętnicze. Stały stres negatywnie wpływa na funkcjonowanie układu immunologicznego i hormonalnego, co z kolei może zwiększać ryzyko wystąpienia różnych dolegliwości fizycznych.
 5. Zwiększone ryzyko chorób serca: Osoby doświadczające mobbingu w miejscu pracy mogą mieć zwiększone ryzyko wystąpienia chorób serca. Stały stres i presja związane z mobbingiem powodują podwyższenie poziomu kortyzolu i adrenaliny we krwi, co może prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

Wszystkie te skutki mogą znacząco wpływać na życie i zdrowie osoby doświadczającej mobbingu. Dlatego ważne jest podjęcie odpowiednich działań zarówno przez samą ofiarę, jak i przez pracodawcę, w celu zapobieżenia i rozwiązania tego problemu.

Szef krzyczący na pracowników siedzących przy stole

Mobbing w miejscu pracy – jak mu przeciwdziałać?

Przeciwdziałanie mobbingowi wymaga zaangażowania zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy. Oto kroki, które można podjąć, aby przeciwdziałać mobbingowi:

Dla Pracownika:

 1. Dokumentowanie incydentów: Zapisywanie każdego przypadku mobbingu jest kluczowe dla skutecznego zgłoszenia problemu.
 2. Rozmowa z przełożonym: Próba rozmowy z bezpośrednim przełożonym może pomóc w rozwiązaniu problemu na poziomie lokalnym.
 3. Współpraca z działem HR: Zgłoszenie mobbingu działowi HR jest krokiem w kierunku formalnego rozwiązania problemu.
 4. Poszukiwanie wsparcia: Wsparcie ze strony współpracowników, rodziny oraz specjalistów także może pomóc w radzeniu sobie z trudnościami.

Dla Pracodawcy:

 1. Polityka antymobbingowa: Wprowadzenie jasnej polityki antymobbingowej, która określa procedury zgłaszania i konsekwencje dla sprawców.
 2. Szkolenia: Regularne szkolenia na temat rozpoznawania mobbingu i odpowiednich działań dla pracowników i menedżerów.
 3. Otwarta komunikacja: Promowanie otwartej komunikacji i zapewnienie, że zgłoszenia będą traktowane poważnie.
 4. Wsparcie psychologiczne: Zapewnienie dostępu do wsparcia psychologicznego dla ofiar mobbingu.
 5. Szybkie reagowanie: Szybka reakcja na zgłoszenia mobbingu, przeprowadzenie dochodzeń i podjęcie odpowiednich działań w celu rozwiązania problemu.