Jak stres w pracy wpływa na relacje rodzinne

Jak stres w pracy wpływa na relacje rodzinne

Stres w pracy wpływa zarówno na osobę, która go doświadcza, jak i jej otoczenie. Zmienia się sposób postrzegania, reagowania i mówienia, gdy górę bierze napięcie zgromadzone w ciele i wypełniony ciężkimi emocjami umysł. Jeśli od dłuższego czasu stan taki jest również twoim udziałem, zwróć uwagę, jak stres w pracy wpływa na relacje rodzinne i przyjacielskie. Być może do tej pory nie łączyłeś tych obszarów ze sobą, co nie znaczy, że nie oddziałują na siebie. Niestety, często w bardzo negatywny sposób.

Co jest źródłem twojego stresu w pracy?

Według Państwowej Inspekcji Pracy, „stres w miejscu pracy występuje wtedy, kiedy osoby pracujące – pracownicy i pracodawcy – odczuwają dyskomfort psychiczny dot. warunków i/lub wymagań pracy w sytuacji, w której w danym momencie warunki i wymagania te przekraczają ich możliwości.”

Test reklama

W definicji tej mieści się wiele różnych sytuacji, które mogą wpływać na ciebie stresująco. Postrzeganie ich jako stresujących zależy też od predyspozycji i odporności każdego pracownika. Dla jednych dane warunki i panujące zasady działać będą stymulująco, a dla innych stresująco. Niemniej jednak większość z nich ostatecznie może odbić się negatywnie na życiu zawodowym i osobistym. Życie w ciągłym napięciu, niepewności i konflikcie rzadko kiedy na dłuższą metę przynosi korzyści każdej ze stron. Zwykle traci na tym zarówno pracownik, jak i firma, w której ten pracuje.

Źródłem stresu w pracy może być:

 • konfliktowa relacja ze współpracownikiem lub przełożonym,
 • nadmiar obowiązków i zleconych do wykonania zadań,
 • niepewność zatrudnienia i lęk przez utratą pracy,
 • zbyt duża odpowiedzialność finansowa nałożona na pracownika,
 • niezdrowa rywalizacja między pracownikami na podobnych stanowiskach,
 • mobbing,
 • praca pod presją czasu,
 • brak możliwości awansu,
 • zbyt niskie kwalifikacje w stosunku do wykonywanej pracy,
 • niejasno określona rola i zakres obowiązków w firmie,
 • zbyt długie godziny pracy.

Stres w pracy wpływa na relacje rodzinne w dwojaki wpływ

Niezależnie od tego, czy jesteś tego świadomy, czy też nie, stres w pracy wpływa na relacje rodzinne. Może to jednak robić na dwa sposoby, ale w obu przypadkach wiele zależy od ciebie i twojego postępowania.

Żona pociesza smutnego męża. Jak stres w pracy wpływa na relacje rodzinne

Wsparcie rodziny dla osoby zestresowanej pracą

Rodzina to najważniejszy element wsparcia społecznego i choć w praktyce różnie z tym bywa, to dla wielu okazuje się niezastąpiona. Jeśli chcesz, by tak też było w twoim przypadku, musisz o to zadbać zanim stres przybierze na sile i zacznie wymykać się spod twojej kontroli.
Jak w każdej relacji międzyludzkiej, podstawa to dobra komunikacja. Bez szczerej i opartej na zaufaniu, zrozumieniu oraz szacunku rozmowy, trudno mówić o silnym związku. Budowany jest on każdego dnia, również dzięki rozmowom o pracy i problemach, z którymi się tam spotykasz.

Twoja rodzina może być dla ciebie wsparciem emocjonalnym i pomocą w rozwiązywaniu problemów, z którymi sobie nie radzisz. W pierwszym przypadku, gdy z pracą związany jest duży stres, pomocne okażą się pozytywne uczucia i bliskość domowników, zwłaszcza drugiej połowy lub rodziców. Niezbędne jest tu zaufanie, aktywne słuchanie o twoich problemach i poczucie akceptacji z ich strony. W odpuszczeniu napięcia na pewno nie pomoże ci ich osąd, krytyka, czy też dawanie do zrozumienia, że nie radzisz sobie, bo jesteś zbyt słaby.
Bliscy nie rozwiążą za ciebie problemów z pracy, ale mogą o nich posłuchać i przekazać ci informację zwrotną, dotyczącą twojej reakcji na to, co dzieje się w twojej pracy. Słowa te, pochodzące od osób, które mają dystans emocjonalny do twojej pracy, mogą okazać się punktem wyjścia do znalezienia rozwiązania.

Negatywny wpływ stresu w pracy na relacje rodzinne

Jeśli nie masz wsparcia w rodzinie i sam nie robisz nic, by je uzyskać, może dochodzić do przenoszenia tego, co dzieje się w pracy, na obszar życia domowego. Negatywne myśli, emocje, poczucie bezsilności i świadomość, że nie radzisz sobie w pracy, mogą wpływać na twoje relacje partnerskie i rodzicielskie. Im większy stres, tym mniej masz cierpliwości do dzieci i bardziej drażni cię zachowanie współmałżonka. Coraz częstsze kłótnie mogą szybko doprowadzić do rozpadu związku i rodziny.

Stanie się tak, jeśli nie zaczniesz korzystać z technik radzenia sobie ze stresem lub pomocy terapeuty. To o wiele lepsze i skuteczniejsze, gdy chodzi o dobro rodziny, niż ucieczka w alkohol czy narkotyki. Początkowe wypady z kolegami na piwo, mogą przerodzić się w codzienny zwyczaj, a to z pewnością nie uspokoi i tak już napiętej sytuacji w rodzinie. Stąd już tylko krok od przemocy domowej, czego z pewnością być nie chciał. Co możesz zrobić, by tego uniknąć?

Nie bój się poprosić o pomoc

Nie zawsze masz możliwość, by zmienić stresującą pracę na taką, w której czuł się będziesz komfortowo. W sytuacji, gdy stres w pracy wpływa na relacje rodzinne, niezbędna może okazać się pomoc psychologiczna. Rozmowy z osobą, która cię rozumie i wie, jak radzić sobie ze stresem, pomogą ci przyjrzeć się swojej sytuacji i wybrać najlepszy sposób na przywrócenie równowagi w rodzinie.