Zaświadczenie od psychiatry? – sprawdź jakie możesz uzyskać

Zaświadczenie od psychiatry? – sprawdź jakie możesz uzyskać

Zaświadczenie od psychiatry może okazać się niezbędne m.in. do uzyskania świadczeń medycznych, procesu adopcji, czy też udowodnienia swoich racji w sądzie. W dzisiejszym artykule przedstawimy najważniejsze informacje na temat dokumentacji medycznej, do której wystawienia uprawniony jest psychiatra Bydgoszcz.

Zaświadczenie od psychiatry – podstawowe zasady

Warto wiedzieć, że większość zaświadczeń od psychiatry – tak samo, jak recepta czy zwolnienie lekarskie – może być wystawione zarówno na wizycie stacjonarnej, jak i podczas konsultacji on-line. Psychiatra może sporządzić zaświadczenie jedynie po przeprowadzonym badaniu i kompletnej diagnostyce! Dokument zawsze zawiera dane zgodne z obecnym stanem zdrowia pacjenta. Tym niemniej, jeśli kiedykolwiek korzystałeś z pomocy psychiatry, koniecznie zabierz ze sobą całą dotychczasową dokumentację leczenia na planowaną wizytę. Pamiętaj także, że nie ma możliwości wystawienia zaświadczenia na prośbę osób trzecich, z wyjątkiem opiekunów prawnych, po zbadaniu osoby znajdującej się pod ich kuratelą.

Test reklama

Zaświadczenie od psychiatry - aspekt techniczny

Zaświadczenie o stanie zdrowia i leczeniu

Takie zaświadczenie lekarz może wystawić w trakcie wizyty. Niejednokrotnie okazuje się przydatne np. w trakcie postępowań przed sądem. W zależności od przeznaczenia, odnajdziesz na nim informację o chorobie, z powodu której pozostajesz pod opieką psychiatry, czasie trwania terapii i stosowanych lekach. Szczegóły treści można ustalić indywidualnie z MentalExpert – psychiatra Bydgoszcz.

Zaświadczenie od psychiatry na druku OL-9

Możesz ubiegać się o to zaświadczenie, gdy przebywasz na zwolnieniu lekarskim z powodu zdiagnozowanych zaburzeń psychicznych trwających na ogół kilka miesięcy. Pamiętaj, że na popularnym „chorobowym” możesz przebywać maksymalnie przez pół roku. Po tym okresie – jeżeli dalej nie jesteś zdolny do pracy – przysługuje Ci świadczenie rehabilitacyjne. O wypełnienie stosownego zaświadczenia poproś swojego lekarza psychiatrę w trakcie wizyty kontrolnej. Możesz zrobić to najpóźniej na 6 tygodni przed zakończeniem pobierania zasiłku chorobowego, czyli w praktyce na 6 tygodni przed 182. dniem Twojego zwolnienia.

Skierowanie na rehabilitację w ramach prewencji rentowej ZUS

Jeśli zasadne jest leczenie sanatoryjne,  lekarz psychiatra poinformuje Cię o dostępnych opcjach. W wielu uzasadnionych przypadkach psychiatra Bydgoszcz decyduje się na wystawienie odpowiedniego skierowania. Decyzja odnośnie leczenia sanatoryjnego zapada najczęściej po analizie Twojej dokumentacji przez  komisję ZUSu. Jeżeli decyzja komisji będzie pozytywna, otrzymasz skierowanie do konkretnego ośrodka i na konkretny termin w ciągu kilku tygodni.

Zaświadczenie od psychiatry o tokofobii (wskazanie do cięcia cesarskiego)

Tokofobia to paraliżujący lęk przed porodem siłami natury, występujący u kobiety ciężarnej. Zaświadczenie od lekarza psychiatry stanowić może podstawę  do zastosowania rozwiązania ciąży metodą cięcia cesarskiego. Jeżeli spodziewasz się dziecka i czujesz, że potrzebujesz takiego zaświadczenia, możesz zgłosić się po pomoc.  Zaświadczenie otrzymasz na podstawie konsultacji z MentalExpert.

Zaświadczenie o tokofobii

Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do adopcji

Jednym z dokumentów, które należy złożyć już na początku procesu adopcyjnego, jest zaświadczenie od lekarza psychiatry. Obejmuje ono informacje o braku przeciwwskazań w zakresie zdrowia psychicznego do zaadoptowania dziecka. Celem uzyskania zaświadczenia, każdy z przyszłych rodziców musi odbyć indywidualną konsultację psychiatryczną. Podczas spotkania lekarz zapyta Cię m.in. o aktualny stan psychiczny oraz ewentualne dolegliwości z przeszłości.

Zaświadczenie do operacji plastycznej

Wiele placówek, które przeprowadzają operacje plastyczne, wymagają od Pacjenta zaświadczenia od psychiatry o braku przeciwwskazań do zabiegu. Zadaniem lekarza jest ocena, czy Twoja decyzja była w pełni świadoma i czy akceptujesz ewentualne powikłania zabiegowe.

Zaświadczenie od psychiatry – aspekt techniczny

Większość instytucji wymaga oryginału zaświadczenia podpisanego przez lekarza,  jednak w sprawach mniejszej wagi otrzymać możesz dokument w formie elektronicznej (np. skan)  po zakończonej e-konsultacji w MentalExpert.  Niektóre zaświadczenia dla ZUSu są wystawiane elektroniczne i wysyłane przez lekarza bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE.