Psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra?

Psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra?

Jeśli należysz do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, masz objawy depresji lub po prostu poczułeś potrzebę kontaktu z profesjonalistą, zapewne rozważałeś, do kogo zwrócić się o pomoc. Nie pomagał fakt, że internetowe wyszukiwanie np. psycholog czy psychiatra Bydgoszcz, za każdym razem skutkowało wyświetleniem zupełnie innych osób. W jaki sposób uniknąć popełnienia błędu? Kiedy i do kogo zwrócić się o rzetelną pomoc? Odpowiedź znajdziesz w kolejnych akapitach!

Psycholog – idealny diagnosta

Pełnoprawny psycholog jest magistrem 5-letnich studiów realizowanych na kierunku „psychologia”. W trakcie swojej nauki nabywa umiejętności z zakresu badania, opiniowania i diagnozowania stanu psychicznego. Psycholog nie jest uprawniony do leczenia farmakologicznego ani prowadzenia terapii, w związku z czym jego rola sprowadza się do kwalifikowania i ewentualnie przekierowania pacjenta do odpowiedniego specjalisty. Pogłębiona ocena odbywa się na podstawie wywiadu, dodatkowo uzupełnianego standaryzowanymi testami m.in. rozwoju dziecka, osobowości i kwalifikacji zawodowych. Do psychologa zgłaszaj się z bieżącymi problemami, które utrudniają codzienne funkcjonowanie, np. opresje małżeńskie, zniechęcenie, strata bliskiej osoby. Korzystaj z jego usług również wtedy, gdy nie jesteś pewny, do jakiego specjalisty należy się udać.

Test reklama

psycholog zbiera wywiad

Psychoterapeuta – wzorowy strateg

Psychoterapeuta nie musi być lekarzem ani psychologiem, choć jest to wykształcenie preferowane. Aby uzyskać kwalifikacje do wykonywania tego zawodu, należy ukończyć czteroletnią szkołę oraz odbyć odpowiednią liczbę godzin treningu praktycznego i terapii własnej. Psychoterapia to metoda szczególnie polecana dla osób, które przeżyły traumę, chcą rozprawić się z trudną przeszłością lub pragną zmienić swój sposób myślenia. To również skuteczna forma samorozwoju dla osób z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi, zaburzeniami odżywania, psychosomatycznymi i zaburzeniami osobowości. Terapia zawsze prowadzona jest według określonej metody i stanowi element planu terapeutycznego, czyli ustalonego planu leczenia. Możliwa jest terapia krótkoterminowa, jednak osoby cierpliwe i konsekwentne osiągają najbardziej spektakularne efekty.

Psychiatra – lekarz duszy

To lekarz medycyny, który ukończył specjalizację w zakresie psychiatrii. Jako jedyny jest uprawniony do stawiania diagnozy medycznej i wdrażania leczenia farmakologicznego. Specjalista ten może decydować o leczeniu pacjenta w szpitalu, wydawać skierowanie i stosowne zwolnienie. Psychiatra diagnozuje nie tylko słowem, lecz w niektórych sytuacjach decyduje się na rozszerzenie badania o metody fizykalne, laboratoryjne, a nawet obrazowe (np. rezonans magnetyczny). Do psychiatry zgłaszaj się sam lub z dzieckiem przy znacznym zaburzeniu funkcjonowania oraz dużym nasileniu objawów. Takie sytuacje to przede wszystkim: urojenia, halucynacje, silny lęk, bezsenność, nasilona mania, ataki paniki, depresja, schizofrenia, myśli samobójcze i autoagresja.

wizyta u psychiatry

Podsumowanie – kogo wybrać?

Wybór może się wydawać skomplikowany i niejednokrotnie ograniczony czasowo, czy też finansowo. Najważniejsze, że niezależnie od tego, jakiego specjalistę zdrowia psychicznego wybierzemy, na pewno wykonamy pierwszy i najważniejszy krok w stronę uzyskania pomocy! Specjaliści powinni ściśle współpracować ze sobą, reagować i kierować pacjenta do odpowiedniej osoby lub instytucji. Właśnie taką ideologię wyznajemy w MentalExpert, która z powodzeniem łączy wsparcie psychologa i psychiatry w Bydgoszczy.