Testy psychologiczne – jaka jest ich wiarygodność?

Testy psychologiczne – jaka jest ich wiarygodność?

Darmowe, dostępne w internecie testy psychologiczne, psychotesty i quizy to często dobra okazja do zabawy i spojrzeniem na siebie z przymrużeniem oka. Bywa też, że to sposób na zatrzymanie czytelnika na danej stronie. Czy jednak nie ma wśród testów takich, dzięki którym mógłbyś lepiej poznać siebie lub na których mógłbyś oprzeć swoje decyzje dotyczące pracy, związków czy wyboru kierunku studiów?

Testy psychologiczne – na poważnie, czy dla zabawy?

Prawdziwe i wiarygodne testy psychologiczne nie powstają w jeden dzień. Zdarza się, że grupa badaczy pracuje nad nimi wiele miesięcy, a nawet lat. Podstawą dla stworzenia testu, jest zwykle wybrana teoria psychologiczna.
Poza tym, wartościowy test psychologiczny to narzędzie, które posiada określone i zweryfikowane parametry merytoryczne oraz statystyczne. Te, osiągane są zwykle na drodze wieloletnich badań.

Test reklama

Testy, które znajdziesz na różnych stronach internetowych, czy portalach społecznościowych, zwykle mają charakter rozrywkowy. Niewykluczone jednak, że w otrzymanych wynikach dostrzeżesz pewne zbieżności z tym, co już wiesz na swój temat. Gdyby jednak coś cię zaniepokoiło, zawsze możesz skonsultować to z psychologiem. To właściwa osoba, która rozwieje twoje wątpliwości dotyczące zdrowia psychicznego, kompetencji, osobowości, czy zdolności lub ich braku.
Dlatego ostatecznej interpretacji testu, który wypełnisz, powinien dokonać wykwalifikowany specjalista.

Jednym z bardziej popularnych testów dostępnych nieodpłatnie w internecie, jest test na 16 typów osobowości, który znajdziesz na 16personalities.com Wyniki pomogą ci dostrzec różne aspekty twojej osobowości oraz zwrócą uwagą na cechy, które być może wciąż czekają na wykorzystanie. To dobry materiał do rozmowy z psychologiem oraz pracy na elementami, które wymagają zmiany.

Od czego zależy wiarygodność testów psychologicznych?

Testy psychologiczne, które możesz znaleźć w internecie, bardzo się od siebie różnią. Nie tylko tematyką, ale też jakością i rzetelnością wyników, które otrzymasz po ich wypełnieniu. Stąd mała rada, by nie brać ich za bardzo dosłownie. Traktuj je bardziej jako sugestię i możliwość zobaczenia tej strony swojej osobowości, czy zachowania, którego do tej pory nie byłeś świadom.

Są testy, na które wpływ na wiele czynników zewnętrznych i związanych z czasem ich wypełniania. Tak jest w przypadku testu, który bada twoją pamięć, możliwości poznawcze czy uwagę.
Wynik w takim przypadku zależeć będzie między innymi od tego, czy jesteś zmęczony, jak się czujesz oraz czy piłeś wcześniej kawę, która w pewnym stopniu ułatwia koncentrację. Nie bez znaczenia jest też pora dnia i wcześniejsze zarwanie nocy. Gdy ponowisz test będąc w lepszej formie, wyniki mogą się znacznie różnić.

Wynik testu zależy też od twoje szczerości. By uniknąć zafałszowania rezultatów, niektóre z nich posiadają tak zwaną skalę kłamstwa. Z jej pomocą sprawdzane jest, na ile twoje odpowiedzi są spójne i zgodne z prawdą. Jeśli więc chcesz uzyskać wiarygodny wynik, musisz postawić na szczerość.

Kryteria wiarygodności

Pośród testów, wiele jest takich, które cieszą się bardzo dużą trafnością i rzetelnością. Otrzymywane z ich pomocą wyniki, są spójne z danymi, które psycholog uzyskuje na podstawie obserwacji, czy wywiadu.
Nigdy jednak nie powinny one być stosowane jako jedyne kryterium oceny twoich zdolności i umiejętności. Dlatego w każdym przypadku niezbędna jest weryfikacja oparta na informacjach, których udzielisz podczas wywiadu medycznego. Innym ważnym czynnikiem wpływającym na rzetelność badań, jest specjalistyczna wiedza psychologiczna i doświadczenie kliniczne osoby badającej.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji ds. Testów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN, zarówno testy, jak i psycholog muszą spełniać odpowiednie kryteria. Mowa o kryteriach wiarygodności:

  • testu,
  • psychologa w zakresie prowadzenia badania (administracji),
  • psychologa w zakresie interpretacji wyników badania.

W praktyce oznacza to, że wiarygodne wyniki mogą przynieść jedynie wiarygodne testy przeprowadzone przez kompetentnego psychologa.
Pomogą ci one między innymi zobaczyć cechy, jakie posiadasz, mocne i słabe strony oraz predyspozycje do wykonywania określonych czynności.

Z kolei testy neuropsychologiczne, ze względu na swoją czułość mogą pomóc w wychwyceniu zaburzeń w pracy układu nerwowego i dostrzeżeniu początkowych zmian chorobowych, których nie jesteś w stanie zauważyć w codziennym życiu.

Testy psychologiczne w rękach marketingowców

Przy wypełnianiu darmowych testów w internecie, powinieneś zachować środki ostrożności. Twoją czujność może uśpić fakt, że w trakcie ich wykonywania, nie musisz podawać szczegółów dotyczących twoich danych osobowych. Nie znaczy to jednak, że twoje odpowiedzi nie przestawiają dla określonych firm, wartości marketingowej. Dowiadując się o twoich preferencjach, upodobaniach, potrzebach, mogą w oparciu o nie, przy ponownym odwiedzeniu ich portalu, wyświetlać spersonalizowane oferty i reklamy. Być może tego typu praktyki nie zdarzają się często, ale warto mieć to na uwadze, kiedy kolejny raz naciśniesz button z napisem: Wypełnij test.