Co to jest trening mentalny?

Co to jest trening mentalny?

Trening mentalny to inaczej trening umysłu, który jest uzupełnieniem treningu fizycznego. Nie jest jego substytutem. To zbiór metod i ćwiczeń (technik) psychologicznych, które poprzez systematyczne i długotrwałe oddziaływanie mogą prowadzić do wzrostu kontroli nad zachowaniem i emocjami. Wpływają na podniesienie poziomu wielu cech psychicznych, a także do zwiększają odporność psychiczną w obliczu stresu (Nowicki 1997).

Jakie korzyści daje trening mentalny?

  • podnosi efektywność działania,
  • uczy radzić sobie ze stresem,
  • uczy technik relaksacji,
  • poprawia koncentrację uwagi,
  • zwiększa poziom motywacji,
  • rozwija umiejętność wyznaczania sobie celów i dążenie do nich,
  • rozwija pewność siebie oraz poczucie skuteczności,
  • pomaga wypracować optymistyczną postawę życiową.

Trening umysłu ma jeszcze inne dwie wielkie zalety. Jest najzdrowszym i najtańszym aspektem przygotowania zawodnika. 

Test reklama
rola treningu mentalnego w sporcie

Pozytywne nastawienie to klucz w treningu mentalnym

Jeżeli tak, to jak? Przede wszystkim świadomie. Przystąpienie do treningu mentalnego powinno być dobrowolne (bez pozytywnego nastawienia, otwartości na nowe doświadczenia i chęci uczestnictwa w treningu nie da się osiągnąć zamierzonych rezultatów). Ważna jest regularność i długotrwałość w wykonywaniu odpowiednich ćwiczeń (trening nie jest prosty, wymaga nakładu czasu i pracy). Jest dopełnieniem treningu fizycznego. 

Kiedy rozpocząć trening mentalny?

Dobry moment do rozpoczęcia treningu: po zakończeniu sezonu, przed rozpoczęciem przygotowań do następnego (to czas na sformułowanie nowych celów sportowych). Praca powinna zaczynać się od ćwiczeń w gabinecie psychologa, być kontynuowana podczas treningów, przed zawodami oraz w trakcie zawodów. Trening umysłu należy odpowiednio zaplanować i zintegrować z docelową imprezą sportową w sezonie. 

Badania wskazują, że trening mentalny przyczynia się do podwyższenia zarówno poziomu sportowego, jak i osiągnięć zawodników. Ale nie tylko… Jest on pomocny w życiu codziennym: wzmacnia psychicznie i uczy radzenia sobie w ważnych sytuacjach. 

Źródła:
Behnke, M., Chlebosz, K., Kaczmarek, M. (2017). Trening mentalny – psychologia sportu w praktyce. Inne spacery. Zielonka
Nowicki D. (1997). Trening mentalny w procesie szkolenia sportowego. Sport wyczynowy, nr 1-2