Psychoterapia w walce z nowotworem – poznaj metodę Simontona

Psychoterapia w walce z nowotworem – poznaj metodę Simontona

Proces walki z chorobą, szczególnie nowotworową, wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym dla pacjenta i jego najbliższego otoczenia. Dodatkowo, jak dowodzi współczesna medycyna, negatywne myśli, stres, i poczucie beznadziei blokują efektywne leczenie. Pod koniec lat sześćdziesiątych dr O. Carl Simonton postanowił przerwać spiralę niepowodzeń i opracował skuteczną terapię psychoonkologiczną. W jaki sposób tego dokonał? Jakie zalety ma terapia Simontona? Odpowiedzi znajdziesz w kolejnych akapitach.

Terapia Simontona – fundament psychoonkologii

Metoda Simontona (terapia Simontona) to rodzaj psychoterapii skierowanej do osób chorych, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów onkologicznych. Autor metody zauważył, że chorzy nie współpracowali z obiecującym programem radioterapeutycznym, traktując nowotwór jak wyrok śmierci. W związku z tym Simonton rozpoczął interwencje psychologiczne i już po krótkim czasie zaobserwował zadowalające efekty! Od tego momentu skuteczność metody została poparta rozlicznymi badaniami. Założenie pozostaje wyjątkowo proste i niezmienne: jeśli nasz stan emocjonalny może prowadzić do choroby, to może też przyczyniać się do wyzdrowienia.

Test reklama

Wsparcie pacjenta onkologicznego w metodzie Simontona

Na czym polega uświadamianie chorego?

Terapia Simontona zbudowana została wokół tzw. umiejętności zdrowienia. Polega przede wszystkim na formułowaniu zdrowych przekonań i myśli, kształtowaniu pozytywnych postaw wobec leczenia i budowaniu nadziei u pacjenta oraz jego rodziny. Terapia odwołuje się do wielu sfer życia, spośród których na uwagę zasługują:

  1. Sfera poznawcza – nauka prozdrowotnego podejścia do życia, wyznaczania kolejnych celów, ale też pokonywanie bieżących problemów;
  2. Sfera zachowań – uświadomienie, jak ważny w życiu jest relaks i rekreacja;
  3. Sfera emocjonalna – wyeliminowanie stresu, poczucia winy, lęku na korzyść wiary w sukces. Próba wizualizacji siebie w pełnym zdrowiu.
  4. Sfera komunikacji – rodzina i bliscy pacjenta uczą się tego, jak być dla chorego wsparciem i jak go zrozumieć. Jednocześnie chory uczy się budować i naprawiać relacje z otoczeniem.
  5. Sfera fizyczna – pacjent poprawia jakość życia i swoje samopoczucie przez aktywne spędzanie czasu i zdrową dietę.

Jak wygląda sukces terapeutyczny?

Psycholog lub psychoterapeuta nawiązuje z pacjentem swego rodzaju kontrakt terapeutyczny, który nazywany jest „planem zdrowienia”. Nadrzędnym celem pozostaje zmiana sposobu myślenia chorego i jego rodziny o chorobie. Skuteczność warunkuje osiągnięcie sukcesu w opisanych powyżej sferach a co za tym idzie – umiejętność czerpania radości z życia mimo choroby. Terapia powinna być dostosowana nie tylko do fizycznych możliwości pacjenta, ale również musi szanować ograniczenia emocjonalne. Oznacza to zatem, że wymaga indywidualnego podejścia i psychoterapeuty wzbudzającego pełne zaufanie.

Wsparcie w raku piersi

Terapia Simontona – lekarstwo na każdą chorobę?

Należy mieć świadomość, że metoda Simontona jest na tyle uniwersalna, że jej zastosowanie nie ogranicza się wyłącznie do psychoonkologii. Metoda może być z powodzeniem stosowana przez osoby zmagające się z ciężkimi, przewlekłymi chorobami oraz przez ich najbliższych. Co więcej, w  terapii mogą uczestniczyć nawet ludzie zdrowi, którzy nękani są przez ogromny strach przed nowotworami (kancerofobia). Psychoterapeuci i onkolodzy stosujący metodę Simontona uważają, że terapia pomaga również w życiu po zakończeniu choroby. Wiedza, którą wynosi chory, zmiana podejścia do życia są trwałe i znacząco poprawiają funkcjonowanie także po wyzdrowieniu. Wykazano, że konwencjonalne leczenie połączone z psychoterapią opartą na metodzie Simontona może wydłużyć życie chorych nawet dwukrotnie Pamiętajmy jednak, że jakakolwiek forma psychoterapii jest idealnym uzupełnieniem typowego leczenia onkologicznego i nie może go zastępować ani tym bardziej ograniczać!