Jak zmienić nastawienie do życia, wykorzystując do tego neuroplastyczność mózgu?

Jak zmienić nastawienie do życia, wykorzystując do tego neuroplastyczność mózgu?

Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, pełnych niezwykłych odkryć, które mogą mieć znaczący wpływ na jakość życia. Również twojego, jeśli tylko zechcesz je wykorzystać. A nie jest to wbrew pozorom takie trudne.
Jeszcze do niedawna uważano, że to różnice w strukturach mózgu mają decydujący wpływ na ludzkie zachowanie, a nie odwrotnie. Jednak dzięki odkryciu niezwykłej właściwości mózgu, jaką jest jego neuroplastyczność okazało się, że również zachowania i wybory stylu życia, mogą zmienić struktury w twoim mózgu.

Czy zatem mając to na uwadze, możesz zmienić nastawienie do życia z negatywnego na pozytywne?

Test reklama

Co to znaczy, że możesz zmienić swój mózg?

Mózg nie przestał się rozwijać i nawet jeśli dochodzi do zaniku niektórych ścieżek neuronowych, w ich miejsce mogą powstać nowe. Dzieje się tak za każdym razem, gdy angażujesz się w uczenie i praktykowanie czegoś nowego. Powtarzając to cyklicznie, twój mózg tworzy nowe połączenia. To jak wydeptywanie górskiej ścieżki przez turystów lub pasterzy. W mózgu takie ścieżki wykonane są z komunikujących się między sobą neuronów, które spotykają się w punkcie zwanym synapsą.
Im dłużej czegoś się uczysz lub zmieniasz swoje nawyki, tym większa jest transmisja synaptyczna zaangażowanych w nią neuronów. A im lepsza komunikacja między neuronami, tym efektywniej nową drogą podróżują sygnały nerwowe.

Jeśli więc chcesz zmienić nastawienie do życia na bardziej pozytywne, musisz pamiętać o spełnieniu istotnego warunku. By twój mózg przyswoił nową wiedzę, musi ona prowadzić do zmian w zachowaniu. Oznacza to, że nauka musi być istotna i konieczna. Tak, jak ma to miejsce choćby w trakcie zdobywania wiedzy pomagającej w przeżyciu. Im ważniejsze jest to, czego się uczysz oraz im większy ma wpływ na twoje życie, tym szybciej zmieniać się będzie twój mózg, tworząc nowe połączenia neuronowe.

Jak zmienić nastawienie do życia na pozytywne?

Dwa oblicza kobiety. Jak zmienić nastawienie do życia dzięki neuroplastyczności mózgu

Niezależnie, czy nauka czegoś nowego dotyczy myśli, słów, czy działań, mają one znaczący wpływ na to, kim stajesz się na zewnątrz, w środku i w swoim mózgu.
Nowe działania zmierzające do wprowadzenia zmian w życiu, dosłownie rozszerzają i kurczą różne obszary mózgu, uruchamiając lub tłumiąc odpowiednie obwody. Im intensywniejsze i pełne zaangażowania są nowe działania, tym więcej przestrzeni korowej przygotowuje on do obsługi kolejnych zadań.
Aby dostosować się do nowych potrzeb, które niejako zgłaszasz mu przez praktykowanie nowego sposobu myślenia, mówienia, czy działania, twój mózg zwiększa swoje możliwości, tworząc tym samym nowe połączenia.

By doszło do faktycznej i trwałej zmiany, potrzebne jest świadome zaangażowanie się w nią. Oto, co możesz zrobić, by twoje nastawienie do życia, z każdym dniem, zmieniało się na lepsze:

Szukaj jasnej strony

Wiesz zapewne, że dwie osoby mogą zupełnie inaczej postrzegać daną sytuację. Jeśli więc zwykle skupiasz się na negatywnej stronie zdarzeń, ludzi, okoliczności czy informacji, krok po kroku to zmieniaj. Nawet jeśli w pierwszej chwili zareagujesz negatywnie, poświęć chwilę, by znaleźć w tym też jasną stronę.

Czekaj z reakcją

Reaktywność często prowadzi do działań, których potem żałujesz, dlatego zacznij to zmieniać. Możesz w tym celu wykorzystać hasło w postaci słowa „ZACZEKAJ”, które wypowiesz w myślach za każdym razem, gdy umysł ponaglać cię będzie do nieświadomej, opartej na emocjach reakcji.
Gdy dasz sobie chwilę i pomyślisz, jak możesz na to spojrzeć inaczej, twoje emocje również zaczną się zmieniać.

Kontroluj wewnętrzny monolog

W głowie ciągle pojawiają się nowe myśli. Wiele z nich tworzy wewnętrzny monolog, który dotyczy ciebie lub otaczającej cię rzeczywistości. Im bardziej będzie on świadomy i kierowany przez ciebie, tym szybciej zmieni się na pozytywny. Zwracaj uwagę na to, co myślisz o sobie, o tym co robisz, o innych i o tym, co może się wydarzyć. Jeśli chcesz, możesz zapisać najczęściej powtarzające się stwierdzenia i zbudować przeciwne, których stopniowo uczyć będziesz swój mózg.

Świadomie wybieraj rodzaj nastawienia

Nigdy do końca nie wiesz, jak potoczą się sprawy. Z pewnością niejeden raz doświadczyłeś sytuacji, które całkowicie różniły się od tego, co wcześniej przewidywałeś. Swoim nastawieniem tworzysz w umyśle odpowiednie filtry, które decydują o tym, jakiego rodzaju informacje docierają do mózgu. Tym samym, skupiając się na problemie i będąc przekonanym, że nie poradzisz sobie z jego rozwiązaniem, niejako wyłączasz swój mózg. A przecież on tylko czeka na sygnał do rozpoczęcia poszukiwań dróg wyjścia i pomysłów, które uwolnią cię od przeszkód.
Zmieniając nastawienie na szukanie rozwiązań i robiąc tak za każdym razem, gdy pojawi się jakaś trudność, uczysz swój mózg, nowego rodzaju działania.