Osobowość paranoiczna – jak ją rozpoznać nie będąc psychiatrą?

Zaburzenia osobowości stanowią jedną z najczęstszych przyczyn wizyt w gabinecie lekarza psychiatry bądź psychoterapeuty. Nic dziwnego, zaburzenia osobowości wiążą się bowiem z głęboko zakorzenionymi, a nieakceptowanymi społecznie nieprawidłowymi wzorcami myślenia i postępowania. Zaburzenia osobowości są przyczyną cierpienia zarówno osoby dotkniętej problemem , jak i jej otoczenia. Zaburzenia osobowości mają również pewną tendencję do współwystępowania z...

Zaburzenia osobowości
Strona

W trakcie diagnostyki w kierunku zaburzenia osobowości, badający lekarz psychiatra opiera się o szczegółowy wywiad psychiatryczny zebrany od Ciebie i w miarę możliwości od Twoich bliskich.