Stres i problemy w pracy lub w związku, śmierć lub choroba bliskiej osoby. Oto przykłady sytuacji, które w zasadzie u każdego zdrowego człowieka wywołują spadek czyli obniżenie nastroju.  Podobnie, wydarzenia z przeciwległej „pozytywnej strony”. Osiągnięcie sukcesu zawodowego, czy przeprowadzka do wymarzonego mieszkania. Narodziny dziecka, lub też poznanie nowego partnera – nie pozostają bez wpływu na emocje i nastrój każdego z nas.

Dopóki jednak zmiana nastroju wynika z uzasadnionych okoliczności i nie dochodzi do niej w sposób nieadekwatny i dla Ciebie nietypowy –  możesz być spokojny, nie ma powodów do obaw związanych ze stanem Twojego zdrowia psychicznego. Co jednak, gdy wahania nastroju nasilają się, a Ty czujesz się jak na emocjonalnej huśtawce?

Zanim podejmiesz decyzję o konsultacji z psychologiem, sprawdź, czy to, czego doświadczasz, rzeczywiście nosi znamiona zaburzeń nastroju.

Rodzaje zaburzeń nastroju i ich objawy

Jeżeli występują u Ciebie nieprawidłowości w tym zakresie, możesz doświadczyć uczucia obniżonego nastroju. Świadczyć o tym może ogólnie złe samopoczucie „dołek psychiczny”, brak odczuwania przyjemności, „depresyjne nastawienie” oraz spadek aktywności.

W grupie zaburzeń związanych z obniżeniem nastroju możemy wyróżnić:

Nastrój depresyjny

Gdy cierpisz na depresję, masz obniżoną zdolność lub wręcz nie potrafisz odczuwać zadowolenia, radości, ani żadnych innych pozytywnych emocji.  Prawie każdego dnia, towarzyszy Ci  przygnębienie, smutek, spadek energii i zmęczenie. Doświadczasz braku nadziei, pesymizmu, poczucia winy, pustki  emocjonalnej, czasem poczucia bezsensu życia. Negujesz  jakiekolwiek pozytywne informacje. Bywasz poirytowany, drażliwy. Masz skłonność do agresji bądź autodestrukcji w przypadku pojawiania się  myśli samobójczych. Te zaburzenia nastroju mogą okazać się szczególnie niebezpieczne.

Nastrój dystymiczny

Do najczęstszych natręctw u osób zgłaszających się po pomoc do psychiatry należą:

  • natrętne sprawdzanie i zamykanie drzwi oraz okien,
  • zakręcanie gazu i wody,
  • gaszenie światła,
  • wielokrotne mycie rąk wynikające z lęku przed zabrudzeniem i zarazkami.

Pomimo poczucia absurdalności, przymus wykonania czynności jest tak silny, że zakłóca rytm dnia powodując, np. spóźnienia do pracy lub szkoły, czasem wręcz uniemożliwia normalne życie i zmusza do izolacji.

Nastrój depresyjno-dysforyczny

Być może negatywnie oceniasz siebie i swoje dotychczasowe dokonania, masz poczucie, że zostałeś skrzywdzony przez los. A może jesteś zrezygnowany, wycofany, masz poczucie pustki i bezsensu życia, a przy tym odczuwasz  złość, rozżalenie i rozdrażnienie. Gdy masz  skłonność do reagowania agresją, często nieadekwatną do sytuacji – Twój nastrój możemy określić jako depresyjno-dysforyczny.

Zaburzenia nastroju

Zaburzenia nastroju to problem złożony

Nastrój podwyższony

To stan opisywany jako poczucia szczęścia, spełnienia, zadowolenia i u zdrowego człowieka łączy się z jego aktualną sytuacją osobistą. Stan podwyższony jest wówczas uzasadniony okolicznościami. Jeżeli natomiast wynika z przyczyn chorobowych lub świadczy o zaburzeniu  psychicznym, może przybierać zupełnie inną formę. W tym przypadku zaburzenia nastroju związane są z jego podwyższeniem. Pośród najlepiej rozpoznawanych można rozróżnić:

Nastrój maniakalny

Jest typowy dla zaburzeń afektywnych i wymaga bezwzględnie leczenia psychiatrycznego.  Nastrój maniakalny jest bardzo wyraźnie podwyższony z towarzyszącą nadaktywnością, wysoką samooceną, tendencją do zawyżania swoich dokonań, pozycji społecznej , przy jednoczesnym totalnym braku krytycyzmu.

Nastrój euforyczny

Jeśli Twój nastrój zalicza się do euforycznych, dominuje w nim pogoda ducha, szczęście, wesołość i samozadowolenie. Przy czym masz skłonność do lekceważenia przeciwieństw i trudnych sytuacji. Co w praktyce oznacza, że czasem nawet z nich żartujesz. Nastój euforyczny wynikać może z obiektywnych przesłanek. Czasem jednk daje się zauważyć jego niedostosowanie do okoliczności i wtedy wymaga interwencji specjalisty.

Nastrój moriatyczny

Nie występuje u osób zdrowych. Najczęściej towarzyszy uszkodzeniu centralnego układu nerwowego. Charakteryzuje się  skłonnością do błaznowania, niedostosowanych żartów i pustej wesołkowatości. W każdym przypadku – wskazana jest tutaj konsultacja i diagnostyka. Ten typ emocji praktycznie zawsze wskazuje na zaburzenia nastroju.

Nastrój ekstatyczny

Może towarzyszyć Ci w trakcie doniosłych uroczystości, wydarzeń, udziale w obrzędach, czy rytuałach. Odczuwając „ekstazę” idealizujesz sytuację oraz zdarzenie. Odczuwasz spokój, kontemplujesz niezwykłość  i doniosłość chwili, czasem roli, którą przyszło Ci pełnić. Bywa jednak , że nastrój ekstatyczny jest jednym z objawów zaburzeń psychicznych.

Leczenie zaburzeń nastroju

Jeżeli mamy do czynienia ze zdefiniowanym zaburzeniem.  Po zdiagnozowaniu problemu przez lekarza psychiatrę, często w trakcie leczenia wykorzystywana jest również pomoc psychologiczna.  Psycholog – psychoterapeuta pomoże Ci dostrzec przyczyny zaburzeń, na które cierpisz. Spotkania z nim  pozwolą Ci zmienić podejście do problemu, a tym samym i sposób, w jaki się zachowujesz w sytuacjach stresowych, czy też lękowych.

Zaburzenia nastroju – ważny krok w ich leczeniu

Jeśli zauważysz u siebie lub bliskiej Ci osoby, wspomniane wyżej objawy. Zobaczysz, że utrzymują się przez dłuższy czas – zadzwoń. Umów się na poradę ze specjalistami z MentalExpert  – numer 52 345 71 81. W trakcie spotkania, wspólnie ustalimy, czy Twoje przypuszczenia były słuszne. Być może okaże się, że to tylko chwilowe „wahania nastroju”, które dotyczą każdego. Co oznacza, że nie stanowią powodu do niepokoju, ani też  nie wymagają pomocy psychologicznejlub psychiatrycznej.