Psychoedukacja stosowana w procesie leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi, pomaga zawrzeć niepisany układ, między pacjentem a terapeutą, przy czynnym udziale członków najbliższej rodziny.

Stosowanie się do zaleceń psychologa, to tylko część tego, czym psychoedukacja jest naprawdę.

W praktyce, oznacza trening pacjenta, mający na celu wzmocnienie go i uświadomienie, że jest współodpowiedzialny, zarówno za leczenie, jak i stan swojego zdrowia, na który ma znaczący wpływ.

Dla kogo jest przeznaczona psychoedukacja?

Psychoedukacja skierowana jest nie tylko do osób chorych, lub takich które mają określony problem psychologiczny. Jest także procedurą, którą psycholog będzie proponował ich rodzinom i przyjaciołom. To najbardziej efektywna forma pomocy, w której uczestniczy pacjent, rodzina i terapeuta. Doskonale sprawdza się szczególnie w leczeniu schorzeń psychicznych. Tutaj większa świadomość choroby, znajomość technik, metod i programów edukacyjnych, ma bardzo duży wpływ na powrót do zdrowia.

W jakim celu jest stosowana?

Psychoedukacja nie tylko dopełnia proces leczenia psychiatrycznego, ale też stanowi nieodłączną część samej terapii.

Stosuje się ją przede wszystkim dla dobra pacjenta i jego rodziny. W jej ramach, terapeuta, przy ich współpracy, dąży do tego, by pacjent:

 • zaakceptował swoją chorobę,
 • zrozumiał, że konieczne jest leczenie,
 • nauczył się czynnie zapobiegać nawrotom choroby,
 • wiedział, jak ograniczać nasilanie się negatywnych emocji i stosował to w codziennym życiu,
 • przejął część odpowiedzialności za swoje leczenie,
 • uświadomił sobie, że każde wydarzenie życiowe, które wywołuje u niego stres, może nasilić objawy choroby, a nawet doprowadzić do jej nawrotu.

Tak więc pacjent i jego najbliżsi stają się partnerami psychoterapeuty w procesie psychoedukacji.

Narzędzia dostarczane przez lekarza, mają pomóc pacjentowi żyć i radzić sobie na co dzień, z przewlekłą chorobą, której doświadcza. Możliwe jest to nie tylko dzięki większej wiedzy o chorobie, jej przyczynach, objawach i dynamice. W dużym stopniu  również dzięki wielu nowym umiejętnościom, które pacjent zdobywa w trakcie terapii.

Korzyści płynące z psychoedukacji

Samo informowanie Pacjenta o przebiegu leczenia i jego efektach oraz instruowanie, jak zażywać leki, czy czego unikać w codziennym życiu, to minimum.

Korzyści płynące z jej stosowania, są naprawdę nie do przecenienia. Dzięki psychoedukacji obejmującej zarówno pacjenta, jak i jego rodzinę, w leczeniu np. schizofrenii, można poprawić efektywność terapii nawet o 50-60%.

W chorobie afektywnej dwubiegunowej i depresji, psychoedukacja również pozytywnie wpływa na zmniejszenie występowania nawrotów epizodów chorobowych.

Poza tym, w ramach psychoedukacji, terapeuta:

 • uczy, jak radzić sobie w chorobie i rozwiązywać bieżące problemy, przez co zwiększa u pacjenta odporność na stres,
 • pomagając zaakceptować chorobę z jej objawami, zmniejsza poczucie stygmatyzacji i lęk przed odrzuceniem,
 • wzbudza uzasadnione nadzieje w pacjencie,
 • rzetelnie i konkretnie udziela informacji o problemie, przez co zmienia nastawienie i dotychczasowe przekonania pacjenta na temat choroby,
 • uczy nowych technik komunikacji, co pomaga nawiązać relacje społeczne i wzmocnić pewność siebie.

W jaki sposób, można skorzystać z psychoedukacji?

Decyzja o skorzystaniu z psychoedukacji, choć dotyczy bezpośrednio pacjenta, wymaga również zaangażowania ze strony najbliższych. Ich uczestnictwo pozwala uzyskać, jak najlepsze efekty leczenia i maksymalnie zmniejszyć ryzyko nawrotów. Dlatego, tak ważne jest, aby wszyscy oni, brali czynny udział w terapii osoby chorej. Atmosfera wsparcia  z pewnością przyniesie dużo lepsze korzyści, niż w sytuacji, gdy pacjent zostaje z chorobą sam.

Jak zacząć psychoedukację?

Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozpoczęcie terapii, nie zawsze jest łatwą decyzją. Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy. Zadzwoń pod numer 52 345 71 81 i zarezerwuj termin. Konsultacja, w trakcie której udzielimy wszelkich potrzebnych informacji i odpowiemy na pytania, z pewnością pomoże Ci podjąć decyzję i rozpocząć proces powrotu do zdrowia oraz odzyskania dobrego samopoczucia.